Organizator: Grupa MTP

Interesuje Cię zastosowanie nowoczesnych technologii w lasach?

Podziel się

Sprawdź program panelu szkoleniowego dla profesjonalistów branży leśnej, przygotowanego przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Prezentacje i szkolenia na stoisku Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych będą się odbywać codziennie w dniach 11-13 września 2020. Ich przewodnim hasłem będzie "Wdrażanie nowoczesnych technologii w lasach".

Do udziału zapraszamy wszystkich profesjonalistów branży leśnej, leśników, drwali, przedsiębiorców leśnych oraz drzewiarzy z zakresu nowoczesnych technik, technologii i ochrony lasu.

W programie wyodrębniono 3 zakresy tematyczne: 

1. Optymalizacja pras - kursy brakarskie - obejmujący tematykę optymalizacji ergonomicznej oraz ekonomicznej prac leśnych

2. Nowe technologie - konsultacje z ekspertami - obejmujące m. in. konsultacje z ekspertami w zakresie wad i zalet technologii pomiarów drewna, wykorzystania dronów w leśnictwie, a także prezentację wyników testów systemu elektronicznego pomiaru drewna. 

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna - obejmująca profesjonalny instruktaż, prezentację sprzętu oraz możliwość zweryfikowania własnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.