🌳

DO ZOBACZENIA W 2025! 🌳  

Organizator:

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych objął patronat honorowy nad wydarzeniem Eko-Las!

Podziel się

Uznanie w oczach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, który został patronem honorowym wydarzenia Eko-Las!

Jesteśmy dumni, iż możemy Wam ogłosić, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w uznaniu dla prowadzonych działań z zakresu gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i ochrony środowiska, został patronem honorowym wydarzenia Eko-Las.

Dyrektor Lasów Państwowych jest czołowym stanowiskiem zajmującym się zarządzaniem lasami w Polsce, dbając o ich zrównoważone gospodarowanie, ochronę bioróżnorodności oraz promowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej. Patronat honorowy Dyrektora Generalnego nad wydarzeniem Eko-Las stanowi ważne wsparcie dla idei propagowania ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnego zarządzania lasami.

Eko-Las to wyjątkowe wydarzenie, które obejmuje szereg atrakcyjnych działań skierowanych do szerokiej publiczności, takich jak warsztaty ekologiczne, prezentacje przyrodnicze, konkursy, czy zabawy edukacyjne. Celem wydarzenia jest między innymi zrzeszanie profesjonalistów i hobbystów związanych z branżą leśnictwa, a także dzielenie się wiedzą poprzez uczestnictwo doświadczonych specjalistów.