Organizator: Grupa MTP

Nagroda Prezesa MTP za innowacje przyznana!

Podziel się

Wyróżnienie trafia do Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie za urządzenie OPUA do bezciśnieniowego aplikowania środków chemicznych na powierzchniach leśnych. Gratulujemy!

Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie jest jednym z sześciu zakładów o zasięgu krajowym i jedynym zakładem produkującym maszyny leśne, wydzielonym w strukturze Lasów Państwowych i podlegającym bezpośrednio pod Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Początki Zakładu sięgają 1961 roku, kiedy to na bazie ówczesnego Zespołu Składnic LP w Gnieźnie został utworzony Ośrodek Transportu Leśnego w Gnieźnie.

Od tej pory trwa ciągłe dostosowywanie firmy do jej nowych działalności, do których należy:

  • działalność produkcyjna,
  • działalność usługowa,
  • handel częściami i maszynami do działalności leśnej,
  • Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów.

 

Wyróżnione Urządzenie OPUA przeznaczone jest do bezciśnieniowego aplikowania środków chemicznych na powierzchniach leśnych. Urządzenie zawieszane na TUZ ciągnika, rozprowadza przygotowany preparat pod niskim ciśnieniem do elementów rozprowadzających go po niszczonej roślinności. Regulacja podawania preparatu odbywa się przez elektroniczny układ sterowania. Dzięki czujnikom umieszczonym na elementach roboczych, układ w sposób automatyczny reaguje na zapotrzebowanie ilości podawanego preparatu w zależności od stopnia zachwaszczenia. Układ cieczowy pozwala na przygotowanie roztworu, aplikowanie go na powierzchni leśnej w czasie przejazdu oraz przepłukanie instalacji. Aplikowanie środków o wysokim stężeniu powoduje, że 60-litrowy zbiornik wody może pozwolić na całodzienną prace na powierzchni leśnej bez konieczności uzupełniania.