Złoty Medal MTP

 

Targi EKO-LAS to miejsce spotkań dla branży leśnej, rozmów, pokazów innowacyjnych maszyn i urządzeń, produktów i usług dla leśnictwa. To również szereg wydarzeń specjalnych i możliwość promocji wśród profesjonalnej publiczności. Ważnym elementem wspierającym obecność firm z branży leśnej na Targach EKO-LAS jest wyróżnienie Złotym Medalem MTP.


zm_1.jpg

Każdy wystawca Targów EKO-LAS może zgłosić swój produkt lub usługę do udziału w konkursie o Złoty Medal MTP. By to zrobić wystarczy spełniać określone kryteria.

Jakie?


Produkt lub usługa powinny być innowacyjne i unikatowe w swojej klasie, wykonane ze znakomitej jakości materiałów w oparciu o najwyższe technologie.

Produkt lub usługa powinny odznaczać się jeszcze następującymi walorami:

- nowoczesność zastosowanych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań światowych

- stopień wykorzystania rozwiązań innowacyjnych

- ekonomiczność produktu i jego eksploatację (cena, koszty eksploatacji i serwisu, koszty utylizacji)

- oddziaływanie produktu na środowisko, w tym metody regeneracji, recycling, biodegradowalność

- oszczędność zużycia materiałów i energii

- funkcjonalność produktu (rozumiana jako połączenie kryteriów użyteczności

i praktyczności)

- estetyka produktu

- stopień przystosowania do transferu rozwiązań do zastosowań praktycznych –

w przypadku projektów badawczych

Po spełnieniu powyższych warunków produkt zostaje poddany wnikliwej analizie eksperckiego jury.


Jak wykorzystać nagrodę Złoty Medal MTP?

Na miesiąc przed rozpoczęciem Targów sąd konkursowy ogłasza wyniki. Od tego momentu rozpoczyna się szeroka promocja laureatów w okresie przetargowym. Organizatorzy korzystają z pomocy mediów ogólnopolskich i branżowych, jak i Internetu. Firmy, które otrzymały prestiżową nagrodę mają prawo do posługiwania się logotypem we wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących danego produktu. Dodatkową formą promocji dla laureatów jest udział w jeszcze jednym konkursie – Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów, w którym o zwycięstwie zadecyduje publiczność. Konkurs ten cieszy się ogromny zainteresowaniem odwiedzających. Do września tego roku w jego ramach oddano łącznie ponad 160.000 głosów!

Liczne korzycie dla zwycięzców…

 

 

  • 335 000 głosów oddano od 2012 r. we wszystkich plebiscytach MTP za pośrednictwem strony internetowej www.zlotymedal.mtp.pl oraz w Strefach Mistrzów

 

* statystyki głosowań w latach 2012-2016

 

  • 95% laureatów wykorzystuje zdobyte wyróżnienia w swoich działaniach promocyjnych – m.in. na opakowaniu produktu, w reklamie prasowej, kampaniach outdoor i on-line

 

* badania ankietowe prowadzone wśród uczestników konkursu MTP w 2016 roku

 

  • 59% ankietowanych w badaniach TNS przyznaje, że nagroda Złoty Medal- Wybór Konsumentów umieszczona na opakowaniu pozytywnie wpłynęła na decyzję zakupu

 

* ogólnopolskie badanie OMNIBUS przeprowadzone przez TNS Polska, z 2016 roku na próbie 1000 osób w wieku 15-64 lat. TNS Polska należy do światowej sieci TNS, lidera w dziedzinie informacji marketingowej w ponad 80-ciu krajach świata.

 

  • 55% nagrodzonych deklaruje że informacja o zdobyciu Złotego Medalu oraz Złotego Medalu – Wybór Konsumentów

 

przyczyniła się do wzrostu sprzedaży wyróżnionych produktów i usług

* badania ankietowe prowadzone wśród uczestników konkursu MTP w 2016 roku

 

  • 50% ankietowanych w badaniach TNS przyznaje, że znak Złoty Medal umieszczony na opakowaniu wpływa na wybór oznaczonego nim produktu

 

* ogólnopolskie badanie OMNIBUS przeprowadzone przez TNS Polska, z 2016 roku na próbie 1000 osób w wieku 15-64 lat. TNS Polska należy do światowej sieci TNS, lidera w dziedzinie informacji marketingowej w ponad 80-ciu krajach świata.

 

Gdzie warto wykorzystać informacje o Złoty Medalu?

• na stronie internetowej – 96,57%

• w informacjach wysyłanych do mediów – 80,39%

• w informacjach wysyłanych do klientów – 86,27%

• logotyp Złotego Medalu MTP w materiałach promocyjnych – 94,12%

• logotyp Złotego Medalu MTP na opakowaniu produktu – 59,32%

W miejscu tym należy podkreślić, że 80% zdobywców nagrody Złoty Medal planuje zgłosić nowe produkty podczas kolejnych edycji Targów.

Udział w tym ważnym konkursie wynosi 1900 PLN netto. W ramach tej kwoty firmy otrzymują wszystkie wymienione wcześniej korzyści płynące z promocji, a także olbrzymi prestiż i potwierdzenie najwyższej jakości produktu.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Zgłoszenia do konkursu odbywają się przez STREFĘ WYSTAWCY.

 

 

 

POWODZENIA!


[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni